CLUBS
  • Klupska scena danas je nezamisliva bez profesionalnog osvetljenja
  • Hairdressing sound, not "screaming in the ears until tomorrow"
  • Superior intelligent lighting
  • LED ekrani visoke rezolucije
  • Specijalni efekati (Smoke, Haze, Sparkule, Laser, Confeti...)
ALL GALLERIES