How to choose a good fair stand

Kako izabrati pravu poziciju za vaš štand?

 

With over 20 years of experience in this topic and over 140 built fair stands, as well as dealing with a complete appearance at fairs and all additional marketing and logistics requirements, we decided to get a little closer to this insufficiently known topic and clarify it with a few practical tips.

Have a real floor plan - floor plan
Pametna strategija je pripremiti tlocrt pre početka razrade projekta. Samo tako može se lako prepoznati – odabrati pravi dizajn. Ponuđeno osveženje na štandu će svakako pomoći u obezbeđivanju većeg broja posetilaca i njihovo zadržavanje.

One-sided, corner or "island" stand
Svaka pojedinačna lokacija štanda ima svoje prednosti i mane. Štandovi duž ivica su jednostavniji i jeftiniji za izvođenje. Ostrvski štandovi mogu biti veoma dobro rešenje za privlačenje pažnje većem broju posetilaca. U ovoj kategoriji su se pokazali veoma dobrim štandovi sa tačkom ulaska i „ putem za prolaz“ kroz koji se dočekuju posetioci i direktno se prezentuju proizvodi- usluge izlagača.

See who of the "neighbors" has a stand - it may be very important.
Zabeležite ko su vam komšije kao i ko su vam konkurenti. To vam može pomoći ponekad. U slučaju da najveći deo vaših suseda potiče iz slične industrije. Napravite detaljnu listu svojih konkurenata kao i šta oni nude. To će Vam pomoći u procesu evaluacije. Ukoliko je štand blizak veteranima ili pionirima industrije to može izazvati privlačenje posetilaca da posete vaš štand.

Creating a stand look - an emphasis on every detail
Tokom stvaranja štandova, moglo bi biti vredno prikazati svaku podelu poslovanja na različitim teritorijama – delovima vašeg izložbenog štanda. To će stvoriti svest o vašem brendu i izgraditi afinitet vašeg brenda. Neka polaznici upoznaju vaše ponude. Imate mnogo toga za prikaz, pokušajte da uključite barem jedan interaktivni element. Dajte im priliku da isprobaju svaku ili bar neku kategoriju.

 

What if the fair hall is not the sqare shape

In case the hall is irregularly shaped, circular or similar, the fluctuation of visitors will be different than in the case of a hall of regular shape. This should also be taken into account when designing the stand.

Do not try to restrain your creative ideas at the exhibition stand, but still follow the basic rules of creativity

Try to be creative in the design of your exhibition stand. When creating, clearly emphasize everything you know about facts such as the limitations or limitations of your stand, such as the position of the stand, power supply, height and floor space. The best way to get along is to work creatively together with a team of people who plan the look of your booth as well as your complete appearance at a particular fair. Even if there is a budget limit, you can make a huge impact with the help of colors, lighting, LED screens as well as several interesting and unusual features of the decor.

With a little creativity and planning, you can create the perfect exhibition stand design that includes and educates your visitors.

Line Audio creative solutions team